اثری جدید از خانم مهتاب اطاقی به تازگی از نشر سرگیس منتشر گردید در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مصلی شبستان راهرو ۲۰ غرفه ۳