سه اثر کتاب بنام های (من جاسوس هستم، آشیانه های خالی، مصائب رستم) از نویسنده: خانم هما سجادی در انتشارات سرگیس منتشر گردید.
سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مصلی، شبستان، راهرو ۲۰ غرفه ۳ انتشارات سرگیس